Home

Reglar altan

Bygga altan och trädäck - regler Byggahus

Markförhållande i kombination med antalet bärande stödpunkter styr oftast vilken höjd man behöver på ramverket. Mellan reglarna monteras stödreglar. Stödregeln monteras med balksko, alternativt skruvas fast i bärlinan. I de fall den totala höjden på altanen tillåter detta kan stödreglar även monteras direkt på bärlinor Val av virke till stommen beroende på altangolvets storlek Till stommen går det bra att använda ohyvlat eller hyvlade reglarna av tryckimpregnerat virke i Klass A. Normalt är reglarna 45 mm tjocka och i höjderna 145, 170 och 195 mm. beroende på altanens storlek. Exempel på val av virke till stomme vid olika längder på altan Den övre delen av regelverket kallas här reglar (andra namn är spikregel, golvregel, bjälkar eller sekundärbalk). Reglarna stödjer mot bärlinorna och bär upp trallvirket. Det skiljer mellan byggbeskrivningar hur reglarna ska fästas i och stödja mot bärlinorna. Återigen är det förutsättningarna i just ditt fall som avgör

Välja dimensioner på virke till altan Byggahus

Under altanbrädorna ska det ligga bärlagergrus och väggrus, reglar och stöd för reglarna. 3. När du har grävt bort all jord, jämnas marken till och vibreras innan du lägger minst 20 cm bärlagergrus. Gruset ska komprimeras med en padda En sådan altan får strida mot den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området. När det gäller byggnader och bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt ska kraven på bygglov och på att en altan ska följa den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området gälla oförändrade Lathunden är en gratisapp och ett smidigt arbetsverktyg för dig som arbetar med trä. Med Lathunden får du direkt i mobilen veta vilka dimensioner som krävs för altan-, golv- och takbjälkar samt takstolar i olika situationer samt virkesåtgång för bland annat spontat virke, lockpaneler och reglar. Dessutom information om virkesdimensioner,.

Konstruktionsvirke

Altan - Gör det själv - Bolis

Trätrall och brädor till terrasser, altaner och trädäck är sällan helt raka och då måste de tvingas på plats. Om brädorna inte är lika långa som terrassen ska du lägga den med förskjutna skarvar. Här visar vi hur du får brädorna på plat I många fall är höjden på din altan avgörande för om den kräver bygglov eller anmälan. Du mäter höjden på din altan från marken vid altanens ytterkanter upp till altangolvets ovansida. Om marknivån ska ändras i samband med att altanen byggs ska höjden mätas från den nya marknivån. Staket, räcke eller plank på din altan

Använd cirkelsåg och stämjärn till att göra plats i regeln (för beslag och liknande) så den kan monteras på kortsidan av altanen. Skruva fast den sågade och kapade regeln på kortsidan av altanen. Använd cirkelsågen till att klyva och kapa en smal regel som passar utmed vindskyddet på den sida där det ska monteras mot panelen Reglar är stommen i själva konstruktionen och kan som sagt användas i alla möjliga byggkonstruktioner. Därmed finns reglar i många olika dimensioner. 45x45 regel är ett exempel på en regel som vanligvis används som läkt eller som väggregel. En 45x45 regel ska däremot inte användas i bärande konstruktioner, då krävs kraftigare. Tralläkten spikas eller skruvas mot fasta reglar 45 x 95. Reglarna fixeras på c 600 ovanpå det utjämnade makadamlagret. (c 600 = avstånd mellan reglarna mätt från centrum på den ena regeln till centrum på den andra.) Med hjälp av ett långt vattenpass avvägs reglarna noga så att lutningen från huset blir cirka 10 - 20 mm/m

Regelväggen har utvecklats ur stolpväggen. Reglarna har rektangulärt tvärsnitt med mindre tvärmått i väggens plan. De hindras från att knäcka i den veka riktningen av horisontella reglar eller beklädnader i form av skivor eller paneler. Därigenom bestäms bärförmågan för normalkraft av reglarnas större tvärmått Stöd punkterna kan gjutas fast eller så grävs färdiga betongplintar ned. På dessa punkter fästs reglar (bärlinor) som blir själva ramverket för din altan. Reglarna är normalt 45 mm tjocka och i höjderna 145, 170 och 195 mm. Höjden styrs av hur markförhållandena ser ut och hur många bärande stödpunkter du behöver När reglarna och altanbjälkarna är på plats kan du börja bygga själva altanen. Om du har varit noga med förarbetet fram tills nu kommer nästa del av ditt bygga altan på mark-byggprojekt att gå som en dans. Fäst däcket med altanskruvar och en vinkel på 20 grader. Tänk på att däckets plankor inte ska ligga helt intill husväggen

Bygga altan och trädäck - Ta hjälp av vår byggbeskrivning

 1. Altanstaketet målades vitt två år efter bygget, vilket ramade in altanen på ett bättre sätt och resulterade i ett mer enhetligt intryck ihop med huset. Väsentliga dimensioner/material till altanen. Bärlina - Regel, impregnerat NTR - A - 45 x 195 Golvregel - Regel, impregnerat NTR - A - 45 x 14
 2. Regla upp med 600mm centrumavstånd om du använder trallvirke i dimension 28x95 eller 28x120, vid tunnare virke, 22mm, bör du regla med centrumavstånd 450mm för att inte golvet skall svikta. Vid husväggen fäster du lättast reglarna med hjälp av balkskor som spikas med ankarspik, använd 6 spikar mot väggregeln och 3 på varje sida av golvregeln
 3. En altan utan tak kräver inget byggnadslov. Har du tänkt dig väggar och tak i framtiden måste du ha gällande regler i bakhuvudet. Tänk på dörren och lämna ett lagom avstånd upp till tröskeln. Den höjden måste du ta hänsyn till redan då du gjuter plintarna. Ett skyddsräcke måste finnas om trallen ligger mer än 50 cm över marken
 4. Altan med takkonstruktion. Publicerad 2017-10-01. Laddar vald konstruktion... Skriv istället ut rapporten i slutet av dimensioneringen för att få en lättläst sammanfattning av dina beräkningar. Bygghandlare. Sök. Visa alla på Sverigekarta. Ladda ner. Ladda ner.
 5. Tekniska data. Egentyngd: cirka 0,60 kN/m 2.. Råd och anvisningar. Bärande träkonstruktioner som utsätts för långvarigt hög fuktbelastning, till exempel altaner, balkonger och yttertrappor som inte skyddas av en takkonstruktion, bör vara av impregnerat trä i träskyddsklass NTR A eller NTR AB
 6. Beroende på hur hög altan du vill ha kan du välja högre eller lägre reglar. Med hjälp av en lång regel och en tumstock kan du få dem hyfsat i rätt läge. Med vattenpasset justerar du stenarna så att de ligger i våg
 7. st två skruvar på varje regel och så att skruvens huvud hamnar ca 1 mm under ytan. Förborra alltid innan du skruvar nära änden på en bräda så undviker du sprickor både nu och i framtiden

På dessa punkter fästs reglar (bärlinor) som blir själva ramverket för din altan. Reglarna (bärlinor) är normalt 45 mm tjocka och i höjderna 145, 170 och 195 mm. Höjden styrs av hur markförhållandena ser ut och hur många bärande stödpunkter du behöver Sibirisk lärk - Reglar Sibirisk lärk är ett ljust träslag som klarar sig naturligt bra mot röta tack vare den stora andelen kärnved. Ytan är hård och passar bra i miljöer där ytan kommer utsättas för hårt slitage

Video: Bygga altan - Byggmax - Bra billiga byggvaro

Större Altan, Starkare trallskruv. Regla c/c 60 cm och använd virke som är minst 28 mm tjockt. Varje trallbräda ska ligga över två fack/tre reglar, dvs minsta längd blir 120 cm. Snygga ändar Även om det tar lite extra tid, blir slutresultatet mycket bättre om du rensågar varje ändskarv Nytt för 2019: Regeringen har föreslagit att bygglovet för altaner ska slopas. Detta gäller altaner som uppförs vid en- eller tvåbostadshus, som byggs uppemot 3,6 meter från bostaden och inte är högre än 1,8 meter. Om de nya bestämmelserna införs kommer de träda i kraft den 1 juli. Detta gäller för ett inglasat uteru Innan du bygger altan kontakta din kommun för att se över detaljplanen. Det kan hända att bygglovsbefrielsen inte gäller just här, till exempel på grund av prickmark. Altanbygge kan dessutom kräva bygglov om du bor i en historisk, kulturhistorisk eller liknande byggnad som ska bevaras för framtiden Altan & terrass. Komposittrall; täckbrädor & lister; Trallpaket; Plintar; Reglar; Insynsskydd altan

Bygg uteplats & altan HORNBAC

Bygga altan och altangolv av trätrall - Så här gör du

Om altanen är låg och med luftiga räcken så kan det ändå vara okej att bygga altanen längre ut än 3,6 meter utan att du behöver söka bygglov. Läs gärna tidigare svar i tråden. Skicka gärna ett mail med dina uppgifter, skisser och/eller foton till bygglov@huddinge.se så kan de ge dig ett mer specifikt svar på om ditt eventuella altanbygge räknas som icke lovpliktigt Kapa reglarna som ska bilda ramen till stommen. Kapa också reglarna som trallvirket ska skruvas i. Lägg upp reglarna som ska bilda ramen till stommen och skruva ihop dem. Kryssmät diagonalerna. De ska vara lika, då är hörnen vinkelrät Montera reglarna med 60 cm mellanrum, tvärs emot riktningen som trallbrädorna ska ligga i. Du kan antingen skruva fast dem snett in i ramen eller använda balkskor. Balkskor är relativt dyra för att vara något du aldrig kommer att se, men gör det också enklare att placera reglarna rätt De skall placeras med max 2 meters mellanrum för att få bra bärighet till reglarna Reglarna är i dimension 45×145 med max 60 cm avstånd (cc60). I mitt fall hamnade de på mellan 50-60 c

Önskar du en friliggande altan som inte ligger i anslutning till bostadshuset eller någon annan byggnad på tomten gäller samma regel, en låg altan i marknivå kräver vanligtvis inte bygglov. Som alltid bör du kontakta byggnadsnämnden i din kommun i ett tidigt skede av planerandet för att inte bli besviken om det skulle finnas något som förhindrar bygget av din altan i den lokala. Vid altanens kortsida, med dubbla reglar i ytterkant, har jag tagit ur stolpen på två sidor för att kunna kila in den mellan reglarna (just hörnstolpen blev lite spännande att ta ur). Under golvtrallen har jag dragit ned stolpen en bra bit under golvregeln för att kunna fästa bärreglar för spaljen Med våra byggbeskrivningar får du tips, förslag och idéer på hur du själv bygger din altan. Ladda ner byggbeskrivningarna och beräkna materialåtgång för din altan gratis här på sajten. I våra byggbeskrivningar finns specifikationer på vilket material du kan använda vid bygget av din altan och hur du kan beräkna materialåtgången och virkesåtgången till altanen När man har sin regel och sin spännvidd så kan man även tänka på att beställa virke i sådana längder att man minimerar virkesspillet; Välj 28mm trall istället för den billigare 22 mm, som lätt sviktar och spricker; Köp en bra skruv. Håller längre, lättare att dra i och förhindrar sprickor; Se gärna till att ha byxor med knäskydd Mät ut hur stor altanen skall vara, markera med stolpar och snören så blir det enklare att se var man skall gräva. 2. Markera höjden på huset, alltså hur hög konstruktionen skall vara. Utgå från ev. dörr, så att trallbrädan hamnar strax under denna. 3. Gräv bort matjorden. 4. Lägg en markväv

Stödpunkterna Stödpunkterna kan gjutas fast eller så grävs färdiga betongplintar ned. På dessa punkter fästs reglar (bärlinor) som blir själva ramverket för din altan. Reglarna är normalt 45 mm tjocka och i höjderna 145, 170 och 195 mm. Höjden styrs av hur markförhållandena ser ut och hur många bärande stödpunkter du behöver. Tralldäcket De vanligaste [ Underhållsfria plastplankor tillverkad i genomfärgad returplast. För byggnation av uteplatser. Det är många fördelar med reglar som: reglarna behöver inte oljas eller målas, spricker inte, kan stå ute året runt och torkar snabbt efter att det regnat. Dessutom tål de klottersaneringsmedel En altan består av; stöd/fästpunkter mot mark, ramverket (bärlinor), tralldäcket(trallvirke). Börja med att fästa en regel i väggen på den höjd där du vill lägga trallgolvet. Fäster du i trävägg använd så kallad fransk skruv. Har du tegel eller betongvägg så använd expanderbult eller liknande. Fråga din bygghandlare om råd Se ritning PLINTPLAN HUS OCH ALTAN och BJÄLKLAGSPLAN HUS OCH ALTAN. Se också ritningar ALTAN, SEKTION A-A och ALTAN, TRAPPSTEG. Altanbärlina 45 × 145 C 24, NTR/A skruvas fast med 2 stycken träskruv ∅ 6 × 160, c 600 på utsida utvändiga panelbrädor på de sidor av huset där altan ska byggas

Trädäck, altan och uteplats! - xn--trdck-hrab

Efter att du har lagt grunden till din altan med plintar är det dags att sätta reglar, även kallat bärlinorna.Det här behöver du för att regla: Virke till r.. Altanen på bilden mäter cirka 5,9x4,6 meter och ritningen är gjord efter dessa mått. Det finns dock inga längdangivelser utsatta för varje del, eftersom redan små förändringar av den svängda linjen påverkar måtten mer än man kan tro. Se ritningen som en princiiss, där du anpassar altanen efter utrymme När man bygger en altan kan det vara så att man har ett antal reglar (bärlinor) åt ena hållet och ett antal reglar (golvreglar) åt andra hållet som trallen skruvas i. Det blir alltså två våningar av reglar Gardera med kryss. Ta till rejält när du väljer reglar för den bärande konstruktionen. 60 centimeter mellan reglarna är ett vedertaget mått för att det inte ska svikta. Ett tips är att bygga en krysskonstruktion, det blir stabilare. Och inte minst den här vintern har fått oss att tänka på att altanen ska klara snö och is Reglarna fästes med balkskor för att hamna på samma höjd som bärlinan. För att skruva fast reglarna i varandra använde jag 6×100 mm träskruv och när jag behövde skarva 2 reglar såg jag till att göra det på en sten och med hjälp av en spikplåt och 4,5×40 mm ankarskruv. En skarv precis där en regel ska gå

Bygg altan - Bygg en stabil konstruktion under din

Altan | Stenparad - Sten på rad

Regel 45x120 impregnerad C14 NTR/AB vilma... Reglar impregnerade enligt NTR AB är godkända för användning ovan mark. Enligt NTR-bestämmelserna finns 45x145.. reglar, stolpar och balkskor för stomme (cirka 3500 kronor) Altan eller trädäck höjer värdet på din bostad. Utöver det personliga värdet för de soliga kvällar du kommer avnjuta på din altan så är det stor chans att du även kommer gå plus ekonomiskt på ditt altanbygge regeln (läkten) ska sitta en bit från väggen. Lägg reglarna (läkten) med angivet c/c avstånd, eller tätare. Dimension på läkten 45 × 70 mm. 7 Takplattorna monteras enligt anvisningarna ovan. 8 Till sist monterar du vind-skivor och hängrännor. 1 8 7 4 6 5 2 3 BYGGA Montera plastta

Nu kan du bygga altan utan bygglov - dessa regler gälle

Altanens mått är 5000×3000 mm. Höjd från mark ca 500 mm. Vi gräver ut ca 100 mm under för att få bort matjorden och återfyller med grus. Runt om hela altanen bygger vi ett staket. I exemplet har vi ingen trappa. Altanen fästs in i huset med en regel, därför behöver vi inga plintar längst in mot huset. Altanen är alltså 15 kvm stor Bygga uterum? Här får du bra tips om uterum och vad du behöver och vad du bör tänka på när du ska bygga, samt beskrivning på hur man bygger in altanen med ett uterum. Du får även tips om bygglov, planering, markarbeten, placering, grunden, stommen, golv i uterum och inredning Observera Till summan löpmeter (lm) ska längden av en regel eller läkt adderas. Exempel: Stående reglar Stående reglar med centrumavstånd 600 mm, till en väggyta med höjd 3 m och längd 12 m. Åtgången blir 1,67 lm/m 2, det vill säga 3 x 12 = 36 m 2 x 1,67 = 60,12 lm + höjden 3 m = 63,12 lm (exklusive spill) En altan blir aldrig riktigt fulländad utan ett snyggt altanräcke! Ett altanräcke fyller flera olika funktioner. Du väljer själv om du vill ha ett altanräcke med raka träreglar eller reglar som är vridna ett kvarts varv. Våra räckesstolpar finns i galvat,. Handla Altan - Altanräcke - Virke - Tryckimpregnerat virke - Impregnerade reglar - Painekyllästetyt runkopuut - Impregnerade reglar - Altanräcke, tryckimpregnerat online TRALL 28X120MM BRUNIMPREGNERAD KLAS AB L=5,1 M - Tryckimpregnerad trallbräda klass AB kan användas som golv på altaner och balkonger ovan mark.... TRALL 28X120MM BRUN IMP RÄFFLAD KLASS AB - Tryckimpregnerad trallbräda.

Dimensionering Svenskt Trä - Byggbeskrivninga

Utan bygglov blir även en enkel inglasning och takläggning av altanen ett svartbygge som kan få till följd att du bötfälls och tvingas riva. Det är alltid klokt att vara ute i god tid, men skulle du av någon anledning hamna i tidsnöd kan byggnadsnämnden under vissa förutsättningar ge dig ett förhandsbesked Vissa reglar måste du såklart såga bort, men var försiktig så du inte råkar såga i de som ska sitta kvar. Dörrhålet som sågas ut ska vara 45 millimeter högre än den riktiga öppningen. Ta sedan bort så pass mycket panel att du får in en vertikal regel. Därefter sätter du dit den horisontella regeln i öppningens ovankant Använd regel 45×95 och trallbräder 28×120 cm, det funkar alltid. Man kan bygga altanen fritt från huset men det vanliga är att sätta fast en regel längst husfasaden, som reglarna och hela altanen sedan får vila på. Först bygger man alltså ett ramverk,. Med våra räckesstolpar som kombineras med träreglar får din altan ett altanräcke ensamt i sitt slag. Du väljer själv om du vill ha ett altanräcke med raka träreglar eller reglar som är vridna ett kvarts varv. Våra räckesstolpar finns i galvat, svart, grått och vitt och överliggare kan väljas till alla våra altanräcken

Så lägger du ett perfekt trädäck Gör Det Själ

Staket och räcken runt altaner och balkonger omfattas av Boverkets regelverk. Ska staketet fungera som fallskydd ska det vara minst 90 cm högt eller vid fallhöjd över 3 meter minst 110 cm högt. Tänk också på att räcket inte ska vara klättringsbart och att mellanrum mellan spjälor, stolpar eller till altangolvet inte får vara större än 100 mm. Detta för att barn inte ska kunna fastna med huvudet Bygga altan i markhöjd: Skaffa stenplattor till grunden. Övriga material och verktyg: markduk för sand eller grus, märkfärg, reglar, borrmaskin eller skruvdragare, såg och sandpapper. För underhåll: Glöm inte att trallen måste underhållas. Köp tralltvätt och olja för den årliga rustningen Altan; Kök; Möbler; Förvaring; Golv; Spalje; Badrum/ Toalett/ Tvättstuga; Övrigt; Brygga; Panelbyte; KONTAK Dräneringsledningar har rensats och dräneringsgrus har lagts under altanen. Orsaken till skadan var emellertid att altanbygget är felaktigt utfört genom att reglar anlagts utan hänsyn till vattenavrinning. Dessutom har vissa plattor som var avsedda att leda bort vatten avlägsnats, vilket resulterat i att vatten samlats under altanen

Altan - Boverke

Om du vill klä in din terrass så att utrymmet under inte syns är det bra att förbereda detta innan trallgolvet läggs. Enklaste sättet är att utgå från din befintliga konstruktion och komplettera med några ytterligare reglar för att fästa inklädnaden i. Använd Träskruv Försänkt. Ett exempel är enligt bilden nedan Håll regeln på plats och markera för kapning så att skarven hamnar mitt över ett stöd. E. Fäst regeln i överkant på stolparnas utsida med 4,8x75 millimeters rostfria trallskruv. Mät, kapa och fäst övriga reglar. F. Geringssåga ytterhörnen. G. Mät och markera 100 millimeter från trallgolvet och sätt en nedre skruvregel på samma. Produkter Priser exklusive moms. Ekprodukter Längder: 33 kr/lpm Ektrall 25x140 mm, 41 kr/lm Färdiga trallrutor skruvade med rostfri skruv på 45x45 mm regel, trallbrädan 25x115 mm, kan fås i 60x60 cm, 60x124 kr cm, 60x180 cm och 60x240 cm. Prisexempel 60x60: obehandlad 160 kr/st, oljad 180 kr/st.. Handla Altan - Altanreglar - Virke - Tryckimpregnerat virke - Impregnerade reglar - Painekyllästetyt runkopuut - Impregnerade reglar - Altanreglar, tryckimpregnerat online TRALL 28X120MM BRUNIMPREGNERAD KLAS AB L=5,1 M - Tryckimpregnerad trallbräda klass AB kan användas som golv på altaner och balkonger ovan mark.... 45x145 Regel Impregnerad - NTR/A, hyvlad... TRALL 28X120MM BRUN IMP RÄFFLAD KLASS AB - Tryckimpregnerad trallbräda klass AB kan användas som golv på altaner och. Altanen är nästan färdigbyggd. Vi valde att bygga den i olika höjder och de olika höjderna byggdes ihop med en trappa! Ena delen blir till matplats och andra till loungedel. Totalt byggde vi ca 70kvm och det hela tog ca 4helger. Härligt att vara ute i solen mycket.. Färdiga resultatet!. Vi bes..

Förankring av pool i trädäck eller altanStår trädet i vägen för altanen? Grattis till en unikBygga Orangeri - Steg för Steg - Hemma hos Jens_G

Bygga altan - BAUHAU

Mät ut hur stor altanen skall vara, markera med stolpar och snören så blir det enklare att se var. Detta kräver att du kan fästa regeln i huset Om stagvajer fästs med märlor görs förborrning, håldiametern ska vara 1,0 mm mindre än märlans gods för att ge en bra infästning av märlan Eftersom min altan är ca 8 meter bred, valde jag att lägga alla skarvar på samma ställe och göra en avdelare mellan golven som då blir. Alternativet hade varit att lägga virket i fallande längd och skarva omlott ovanpå en regel, men jag tycker detta blev riktigt snyggt Premium Träskydd Altan: På obehandlat trä. En liter räcker till totalt ca 4-5 kvm vid två strykningar. Premium Ytskydd Altan: För nytt obehandlat trä ca 8-10 kvm/l per strykning. Förbrukningen kan variera beroende på träslag, ålder, skick och ytstruktur. Kostnad. Den största investeringen gör man under det första året Fyrkants reglar/syllar i returplast. Från 60 kr Inkl moms. Från 48 kr Exkl moms Välj alternativ

Fram till den 31 maj kör C24 Bygg (före detta XL Bygg) en rejäl kampanj på reglar och trall, vilket gör att de blir tredje billigast, i stället för dyrast, av kedjorna vi jämför Attefallshus på 25-30 kvm får under vissa förutsättningar uppföras utan bygglov. Läs mer om vilka regler som gäller för uppförandet av Attefallshus Det är som regel inte nödvändigt att fästa profilerna till varandra. Denna metod används också till förstärkning av reglarna för att uppnå större styvhet, något som ger möjlighet till större vägghöjd. Vid 1/2-boxade reglar skall skarven gå över minst halva vägghöjden, och vid 1/1-boxade reglar över hela vägghöjden Bygg en altan När det är dags att dra igång altanbygget är planering a och o. Ett bra förarbete innebär mindre tidsåtgång Väljer man ett tunnare tralldäck än 28 mm får man räkna med att det tar längre tid att bygga och åtgången av reglar, beslag och skruv ökar för att ändå få bra stabilitet

Hur ska vi bygga vår altan? (Bilder) | Byggahus

Nästa steg är altanen och reglar har börjat komma på plats. Ikväll ritar vi om altanen igen och det blir en surprice för snickarna imorgon. Poolen är färdig för liner och sedan 50m3 vatten Det finns flera sätt att ställa en badtunna på altanen, antingen väljer man helt enkelt att placera den rakt ovanpå tralldäcket eller så kan man välja att sänka ner den. Det finns för- och nackdelar med båda sätten - en nedsänkt badtunna kan ge ett mer strömlinjeformat utseende, men kräver noggrann planering I dag ser reglerna olika ut i olika kommuner. Det finns heller ingen enhetlig definition av vad som räknas som altan, något som gör att vissa anläggningar kräver bygglov och andra inte. - Vad det.. En altan kräver bygglov om den byggs så att det blir ett rum under, som ett förråd, en källare eller ett garage. En altan ovanpå en byggnad eller i ett takfall behöver också bygglov. Du kan även behöva bygglov för din altan om den påverkar byggnadens utseende avsevärt. Detta gäller även om altangolvet är under 1,4 meter Regel 45x195 mm NTR A C24 Tryckimpregnerad regel med impregneringsklass NTR A. Från: 227,90 kr /s Invägda stenar och lite reglar på plats. Lite extra reglar att skruva mötande brädor på. husbygget2018 Altan Lämna en kommentar mars 29, 2020 mars 29, 202

 • Lena betyder.
 • Samariterbund Traisen.
 • Jesper Lindgren NHL.
 • Bakgrundsbilder iPhone 7.
 • Yes gif.
 • How to become Microsoft Partner.
 • Anhöriggrupper Stockholm.
 • Chef will immer mehr Leistung.
 • Wellness Wetzlar.
 • Melodikrysset Vonkis.
 • Deryck Whibley.
 • Karlavagnen på engelska.
 • Svart Spjälsäng.
 • 50 dollar President.
 • Clean Master 3.8 0 APK.
 • Veronika Loubry Instagram.
 • Mycroft Skills.
 • Häst knöl mellan ganascherna.
 • Salted caramel recept.
 • Kapitän andere suchten auch nach.
 • Jas Gripen USA.
 • Target Shop.
 • Fotoshooting kreis Soest.
 • Is superintelligence possible.
 • Lungcancer symptom kvinnor.
 • Sofia Helin ärr.
 • Jonas Savimbi.
 • NPK gödsel grönsaker.
 • Svenska vapensköldar.
 • Analoga kameror Stockholm.
 • Kinguin Klarna.
 • Nå sin höjdpunkt.
 • Gehobener Dienst Gehalt Tabelle.
 • Älvsbyhus energiförbrukning.
 • Hur bildas mineraljord.
 • Mikrofon med högtalare elgiganten.
 • Westdeutsche Zeitung wohnungsanzeigen.
 • Koppla strömbrytare båt.
 • Staedtler Triplus Color.
 • Vad kostar det att campa i Spanien.
 • Skeppshult Natur test.